En lycklig familj

Vad är nyckeln till en lycklig familj? Hur gör man för att kunna leva tillsammans och njuta av varandra – både barn och vuxna? Det finns lika många råd och tips som det finns problemställningar och det är omöjligt att fastställa exakt vad som är rätt eller fel eftersom vi alla är olika. Vi har olika idéer och föreställningar om vad en lycklig familj är och i dagens samhälle finns det mycket som ska passa ihop. En god början kan vara att sätta sig ned och se över vad man vill och inte vill samt vad som är viktigast för att fungera bra tillsammans. Därefter kan man fundera på vad man kan göra för att uppnå detta. Det är också viktigt att veta att det finns hjälp och stöd att få.

Utveckla sitt föräldraskap

Stundtals känner alla föräldrar sig otillräckliga eller som att det inte finns goda tillvägagångssätt för att reda ut specifika situationer. En god tanke som underlättar i skapandet av en lycklig familj är att medvetet och aktivt försöka förbättra sitt föräldraskap för att kunna stötta och vägleda sina barn genom livet. Det ger inte bara barnen ökat självförtroende och trygghet; föräldrarna får också en ökad självkänsla genom ett väl genomtänkt föräldraskap.

Medvetenhet och vikten av att utbyta erfarenheter

Att samtala om känslor och insikter hjälper till att öka medvetenheten och ökar förståelsen för andras upplevelser likaväl som de egna upplevelserna. På så vis bygger man också förtroende och ömsesidig respekt. Helena Omfors som är utbildad beteendevetar talar om vikten av medvetenhet och närvaro i relationen inom familjen men också om vikten av att utbyta erfarenheter föräldrar emellan som ett viktigt verktyg för att förbättra relationen mellan föräldrar och barn. Helena erbjuder kurser i coaching kring föräldraskap. Man kan också finna andra att dela sina erfarenheter med via exempelvis Familjeliv.se.

Vårda varandra

Det är viktigt att respektera varandra, samtala, hjälpas åt och skapa tid för att vara tillsammans som familj. Men det är inte bara barnen som som måste stå i fokus. Det är alltför lätt att vuxna glömmer varandra i all vardagsstress. För att familjen ska hållas samman är det lika viktigt att vårda och utveckla relationen mellan de vuxna – man vill ju inte riskera att glida ifrån varandra. Även här krävs medvetenhet och att man tänker igenom vad man vill med varandra. Alla relationer har en stark inverkan på den totala familjelyckan – se därför till att vårda dem väl.