För dig som har svårt att ta dig fram

Det finns många människor som har svårt att gå och ta sig fram. Anledningarna kan vara många och personer i alla åldrar blir drabbade, även om det av naturliga orsaker är vanligare att äldre får olika former av rörelsehinder. Det som alla kanske inte känner till är att det finns hjälp att få, bland annat olika hjälpmedel och utrustning.

Isolera dig inte i hemmet

När det kommer till rörlighet och möjlighet till utevistelse kan det vara svårt att som rörelsehindrad ta sig utanför hemmet. Att gå långa sträckor kan visa sig vara omöjligt och även kortare sträckor kan orsaka besvär och svårigheter.

Men det är viktigt att känna till att det i det långa loppet inverkar menligt både på den fysiska och psykiska hälsan att isolera sig i hemmet och inte gå ut. Här kan därför både rullatorer och rullstolar likväl som permobiler komma väl till pass.

Hjälp i vardagen

Även inomhus gör sig funktionshindren påminda. Att tappa något på golvet som du sedan inte kan plocka upp igen är nog så tråkigt. Även här finns det hjälpmedel i form av bland annat griptänger att tillgå.