Över 40 och vill få barn

2173782-detail-of-pregnant-woman-holding-ultrasound-scan

Man hör ofta om riskerna och problemen som kan uppstå när en kvinna vill ha barn och är över 40 år. Men hur ser det egentligen ut?Vet man med sig att man har svårt att bli gravid, finns det saker man kan göra för att öka sin fertilitet. Ibland kan det räcka att köpa kosttillskott som håller kroppen i bästa hälsa och som sägs över fertiliteten.Nya undersökningar vid Birkbeck Universtity och University Collage of London påstår att barn till äldre mammor mår bättre än barn till yngre barn. Barnen lär sig mer, hamnar i färre olyckor och bråkar mindre med sina föräldrar. Med ålder kommer visdom som man kan ge sina barn, kan man säga!Sahlgrenska har också forskat i det här med att bli mamma när man är äldre och kommit fram till att medan unga kvinnor i 20-årsålder har en risk på 6 av 1000 att barnet dör inom de första 28 dagarna, är risken för äldre mammor 17 av 1000. En väldigt liten risk, även om det är en ökning.Risken för att barnet har utvecklingsskador eller missbildningar är också väldigt liten, den är inte tillräckligt hög för att vara avskräckande för äldre kvinnor. Med teknologin idag kan man göra så kallade KUB-test där man tittar på kromosomerna för att få en lite bättre bild av hur bra barnet mår. Det är inte 100 % säkert, men kan hjälpa blivande mammor att förbereda sig om det visar sig finns hög risk för barnet att då Downs Syndrom eller något form av handikapp.För det mesta kan man se förbi riskerna. Det som är det största problemet för äldre kvinnor är att bli med barn, inte att bära och föda dem. Efter 40 avtar fertiliteten och den fortsätter att avta. Chansen att bli gravid genom IVF är också mindre, runt 5 % för dem över 42. Och när en behandling kostar allt mellan 20 000-50 000 kronor, är det inte alltid värt pengarna när man istället kan ansöka om adoption.