Äldre föräldrar

Att bli förälder i en högre ålder blir allt vanligare. Vi vill hinna förverkliga oss själva, hinna uppleva saker, utbilda oss och skaffa oss en fast inkomst innan det planerade barnet blir ett faktum. Vår livsstil har förändrats och många har idag allt färre år på sig som den biologiska klockan tickar. Vad är då fördelarna eller nackdelarna med att bli förälder senare i livet.  

Fördelar med att få barn vid högre ålder

Förälder och barnEn av de stora fördelarna med att få barn när man är äldre är att man har mer livserfarenhet, oftast en tryggare relation och en tryggare inkomst. Barnet är som oftast planerat i denna ålder och föräldrarna har så mycket att ge sitt barn. Studier har faktiskt visat att barn till äldre föräldrar har mindre sociala problem och en bättre föräldrakontakt. Kanske för att föräldrarna är mer mogen och redo att ta hand om sina barn.

Nackdelarna med att få barn vid högre ålder

En av de största nackdelarna att få barn när man är äldre är att riskerna ökar. Något som vi skrivit mer om i detta inlägg. Eftersom den biologiska klockan tickar så har vi kortare tid på oss att få barn och det kan i vissa fall redan vara för sent. Risken för att få komplikationer så som utvecklingsskador eller missbildningar samt att fostret dör tidigt i graviditeten är något högre vid en högre ålder på mamman. Dock är denna risk väldigt liten och något som man inte ska bli allt för orolig för.Så, äldre förälder eller ung förälder. Det är faktiskt inte vi som avgör utan det är upp till var och en vad som känns bäst och rätt.