Orka med

Det finns flera saker som pekar på att dagens småbarnsföräldrar har svårare att få ihop livspusslet idag än tidigare. En av orsakerna till detta är att det idag är extremt vanligt att bägge två i förhållandet jobbar 100 %. Förr i tiden var alltid mamman hemma och bara för 20-30 år sedan var det betydligt vanligare att mamman (för det var nästan aldrig pappan) gick ned i tjänst för att hinna med att ta hand om hus och hem.Enligt en undersökning som Svenska Dagbladet fått tagit del av har den sammanlagda tid som de två föräldrarna lägger på jobb ökat med hela 10 timmar per vecka från 1976 fram till 2004. Att trenden sedan har fortsatt de sista tio åren är inte helt oväntat.  Den stora skillnaden ligger på att kvinnor har börjat arbeta mera. Men samtidigt är det fortfarande de som genomför den största delen av det som behöver göras i hushållet.Under denna period ökade även hushållets totala disponibla inkomst. Det betyder att vi blivit reellt rikare. Ju rikare man är desto mindre tid skulle man i teorin behöva jobba. Men forskare pekar på en helt annan spiral. Ju rikare man är desto högre standard kräver man. Pengarna ska helt enkelt brännas vilket gör att man får lägga dem på ny inredning och ny teknik. Forskare har till och med sett en koppling mellan att i de hushåll som får in mycket pengar bor de mest stressade kvinnorna.Med tanke på detta är det inte så konstigt att företag som erbjuder hushållsnära tjänster blomstrar. Från början var det främst städföretagen som kunde erbjuda sina tjänster för halva priset men vad som ingår i RUT har sedan dess breddats. Detta samtidigt som det blivit socialt accepterat att få städhjälp, läxhjälp eller hjälp med tvättning och strykning. När RUT lanserades var det många som ansåg att man borde kunna ta hand om vardagsbestyret själv. Att RUT bara vara något för överklassen. Men det är denna syn som nu svängt och allt fler beställer hjälp med hushållet.Det är ju trots allt ett billigt sätt att få loss tid till att vara med familjen. Att göra karriär och jobba full tid och dessutom ta hand om sin familj är alltså en möjlighet. Med lite hjälp.