Föräldraledighet

Vi i Sverige har världens mest generösa regler för föräldraledighet. Det är något att vara både stolt och tacksam över och framför allt att verkligen ta vara på. Spädbarns- och småbarnstiden är en otroligt viktig tid i en människas liv. Anknytningen till föräldrarna sker i första hand då och den lilla människans förmåga att ha relationer börjar byggas upp och känslolivet utvecklas. Att det är viktigt för barn att ha både manliga och kvinnliga förebilder har experterna sedan länge slagit fast, och i de fall där både barnets mamma och pappa är vårdnadshavare bör man dela upp föräldraledigheten så att barnet får en chans att bygga upp och fördjupa sin relation med båda sina föräldrar.Nyfödd

Olika sorts föräldradagar

480 dagars föräldraledighet får nyblivna föräldrar från Försäkringskassan. 10 dagar pappaledigt tillkommer och är till just för att pappan ska ha möjlighet att stanna hemma med mamman och barnet den första tiden. Pappadagarna går nämligen att ta ut samtidigt som mamman tar ut vanligt föräldraledigt, det vill säga föräldrapenning. 390 dagar kallas föräldrapenning med sjukpenningnivå och är de dagar du får mest ersättning för. Hur mycket du får med sjukpenningnivå beror på hur mycket du har jobbat och vad du har fått i lön, men som mest kan du få 946 kr per dag minus skatt. De resterande 90 dagarna kallas föräldrapenning med lägstanivå och ger 180 kr per dag minus skatt.

Utgår när ditt barn fyller åtta

Föräldrapenningen får man hushålla med bäst man vill under sin föräldraledighet. Hur man väljer att fördela dagarna mellan sig får man också bestämma själva, förutom när det gäller 60 dagar som är reserverade för varje förälder. Föräldraledigheten har också ett bäst före-datum, nämligen då barnet fyller åtta år eller har gått ut första klass. Det har nog hittills inte hänt att en gammal människa har sagt på sin dödsbädd att han eller hon önskar att denne hade spenderat mindre tid med sina barn. Åtta år går betydligt fortare än man tror, så se till att ta ut din föräldraledigheten medan du hinner.